Home » Erfgoedprijs 2021

Erfgoedprijs 2021

Zo stemt u:

Klik op een van de getoonde foto’s. Dan opent er een fotopresentatie van het gekozen gebouw.
Met de pijltjestoetsen in de bovenste foto kunt u door de genomineerde gebouwen bladeren.

Onder de bovenste foto staat een stemknop – als u hebt besloten wie volgens u de winnaar moet zijn klikt u die aan.

VOORZICHTIG!!
Per IP-adres (computer, tablet, telefoon etc.) kan maar één stem worden uitgebracht.
Dus stem pas als u zeker bent van uw keuze!

Regeling Erfgoedprijs Roosendaal

  1. De Erfgoedprijs wordt jaarlijks toegekend aan een eigenaar van een karakteristiek pand van ten minste vijftig jaar oud in de gemeente Roosendaal – niet zijnde rijksmonument – die dat recent zodanig heeft laten aanpassen dat het bijzondere karakter van het pand des te beter tot uiting komt.
  2. In aanmerking komen restauratie-, renovatie- en reconstructiewerken die zijn voltooid gedurende het lopende kalenderjaar of de twee direct voorafgaande.
  3. Eenieder kan panden die naar zijn/haar oordeel voor de prijs in aanmerking komen voordragen bij de secretaris van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal tot ten hoogste twee manden voorafgaand aan de Open Monumentendag.
  4. Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal selecteert uit de panden die daartoe zijn voorgedragen of die het uit eigen waarneming kent ten minste drie en ten hoogste zes genomineerden.
  5. De Stichting verzorgt fotopresentaties van de genomineerde panden, publiceert die op het internet, en biedt degenen die deze presentatie bezoeken de gelegenheid hun voorkeur kenbaar te maken. Daarnaast verzorgt de Stichting tijdens de Open Monumentendag een fysieke expositie van de presentaties, waar de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld hun voorkeur schriftelijk kenbaar te maken. Zowel de digitale als de fysieke stemming sluit op de zaterdagmiddag van de Open Monumentendag om 17:00 uur.
  6. De prijs wordt uitgereikt aan degene wiens pand de meeste voorkeurstemmen heeft verworven. Bij een ex-aequo uitslag beslist het bestuur.
  7. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,=).
  8. De prijs wordt uitgereikt in een publieke bijeenkomst, bij voorkeur in de week volgend op de Open Monumentendag.