Roosendaal heeft een Erfgoedprijs!

Er zijn heel veel karakteristieke gebouwen in de gemeente Roosendaal. En gelukkig zijn de eigenaars daar gewoonlijk heel zuinig op. Dat wil de gemeente graag stimuleren – daarom is er een jaarlijkse Erfgoedprijs ingesteld.

Voor het eerst is in Roosendaal, naar een idee van de Stichting Open Monumentendag, een Erfgoedprijs uitgereikt.

De winnaar is het voormalige Koetshuis geworden, gelegen aan de Molenstraat 18, te bereiken via een met “kinderkopjes” bestraat straatje. Tegenwoordig restaurant 1857.

U hebt het vast kunnen lezen in BN-de Stem. De winnaar is door bewoners van Roosendaal bepaald. Er kon alleen via de website van de stichting Open Monumentendag Roosendaal (www.omdroosendaal.nl) gestemd worden op zes genomineerde panden.

Behalve dat de genomineerde panden aan de regels, die op de website staan, voldeden, is ook geprobeerd huizen of panden te nomineren, die niet in het centrum van Roosendaal stonden, maar in de periferie. Bijvoorbeeld langs de Kortendijksestraat, Hulsdonksestraat en in Nispen.

Tijdens de periode dat gestemd kon worden, hebben zo’n 7800 mensen naar de genomineerde panden gekeken. (views). Zo’n 600 personen hebben hun stem uitgebracht. En uiteindelijk heeft de winnaar (het Koetshuis) met ca. 160 stemmen gewonnen.

De winnaar van 2021: Het Koetshuis.

Fotowedstrijd 2021 (Monuprenten).

Voor de derde keer is ook rond Open Monumentendag een fotowedstrijd georganiseerd in samenwerking met de fotoclubs ’t Statiefje en West-Brabant. De expositie van de door een jury genomineerde foto’s vond dit keer in de St. Jan plaats en daar kon ook gestemd worden voor de publieksprijs. Er zijn dit jaar bijna twee keer zoveel stemmen uitgebracht als het jaar daarvoor.

De jury, bestaande uit Ben Steffen, Peter van Trijen, Karien Wierickx en Hedvige Vollaard, heeft de winnende foto’s bepaald. De prijzen worden gedeeltelijk gesponsord door Bram Visser Fotografie uit de Raadhuisstraat. De prijzen zijn “fotoshoots” bij deze fotograaf.

De eerste prijs was voor Jan Hendriks met Carillon 55 jaar;
De tweede prijs was voor Anne-Marie Spaninks met Turfviaduct Nispen;
De derde prijs was voor Jan van den Boom met De oude St. Jan waakt over d’n ouwe sok.

De “publieksprijs” is gewonnen door Bianca LaFaille met de Passarelle.

U kunt voordragen voor volgend jaar!

De winnaar voor de prijs van 2021 is bekend. Maar voor de Erfgoedprijs van 2022 kunt u gebouwen aanmelden. In de “Regeling” staat aan welke voorwaarden die moeten voldoen.

We horen graag van u!

Download de brochure