Meteen naar de inhoud

ERFGOEDPRIJS 2022

Na een zeer geslaagde primeur 2021 wordt dit jaar opnieuw de Erfgoedprijs uitgereikt aan een eigenaar van een karakteristiek, fraai, historisch pand dat door die eigenaar op een goede manier is opgeknapt. Het doel van de toekenning en prijsuitreiking is om de aandacht te vestigen op dergelijke panden, die met respect voor de cultuurhistorische waarde worden opgeknapt.

De prijs bedraagt € 2.500,– en is door de gemeente beschikbaar gesteld.

De winnaar van de Erfgoedprijs 2021 was het ‘Koetshuis’, Molenstraat 18, te bereiken via het kasseienpad, in traditionele stijl gebouwd in 1857, grenzend aan het nieuwe stadspark ‘De tuin van Van Hasselt’. 

                                                                                                             

Thema voor Open Monumentendag 2022 is : Duurzaamheid

Voorwaarden voor nominatie:

  1. Het pand moet minstens 50 jaar oud zijn
  2. Het moet in de laatste 2 à 3 jaar opgeknapt en/of gerestaureerd zijn in de culuurhistorische vorm waarin het gebouwd is
  3. Het behoeven niet monumenten te zijn, gemeentelijke monumenten of Rijksmonumenten
  4. De prijs dient m.n. om eigenaren hier te motiveren en te stimuleren hun pand in goede cultuurhistorische staat te houden.

Foto’s voor nominatie kunnen worden gestuurd naar Stichting Open Monumentendag Roosendaal: omdroosendaal@outlook.com. Daarna worden er door een jury een aantal panden genomineerd. Van elk van de genomineerde  panden worden foto’s gemaakt die op de website gepubliceerd zullen worden.

U kunt vanaf half augustus t/m 12 september digitaal uw stem uitbrengen.

De winnaar wordt bekendgemaakt in een publieke bijeenkomst, bij voorkeur in de week volgend op de Open Monumentendag.

We kijken met belangstelling uit naar uw reacties !