Ga naar de inhoud
Home » Regeling Erfgoedprijs Roosendaal

Regeling Erfgoedprijs Roosendaal

  1. De Erfgoedprijs wordt jaarlijks toegekend aan een eigenaar van een karakteristiek pand van ten minste vijftig jaar oud in de gemeente Roosendaal die dat recent zodanig heeft laten aanpassen dat het bijzondere karakter van het pand des te beter tot uiting komt.
  2. In aanmerking komen restauratie-, renovatie- en reconstructiewerken die zijn voltooid gedurende het lopende kalenderjaar of de twee direct voorafgaande.
  3. Een ieder kan panden die naar zijn/haar oordeel voor de prijs in aanmerking komen voordragen bij de secretaris van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal.
  4. Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal selecteert uit de panden die daartoe zijn voorgedragen of die het uit eigen waarneming kent een aantal genomineerden.
  5. De Stichting verzorgt fotopresentaties van de genomineerde panden, publiceert die op het internet, en biedt degenen die deze presentatie bezoeken de gelegenheid hun voorkeur digitaal kenbaar te maken. Daarnaast kan de Stichting tijdens de Open Monumentendag een fysieke expositie van de presentatie organiseren. De digitale stemming sluit op de zaterdagmiddag van de Open Monumentendag om 17.00 uur.
  6. De prijs wordt uitgereikt aan degene wiens pand de meeste voorkeurstemmen heeft verworven. Bij een ex-aequo uitslag beslist het bestuur.
  7. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,=).
  8. De prijs wordt uitgereikt in een publieke bijeenkomst, bij voorkeur in de week volgend op de Open Monumentendag.