Ga naar de inhoud
Home » Erfgoedprijs 2023

Erfgoedprijs 2023

De Erfgoedprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een eigenaar van een karakteristiek pand van ten minste vijftig jaar oud in de gemeente Roosendaal. De winnaar van de Roosendaalse Erfgoedprijs 2023 is Jeffrey van Noort, met de vijf voormalige winkelpanden aan de Raadhuisstraat, die samen het mooist opgeknapte erfgoed van de gemeente Roosendaal zijn.

Wethouder Arwen van Gestel overhandigde ontwikkelaar Noorway BV daarom de Erfgoedprijs 2023.

Regeling Erfgoedprijs Roosendaal

  1. De Erfgoedprijs wordt jaarlijks toegekend aan een eigenaar van een karakteristiek pand van ten minste vijftig jaar oud in de gemeente Roosendaal – niet zijnde rijksmonument – die dat recent zodanig heeft laten aanpassen dat het bijzondere karakter van het pand des te beter tot uiting komt.
  2. In aanmerking komen restauratie-, renovatie- en reconstructiewerken die zijn voltooid gedurende het lopende kalenderjaar of de twee direct voorafgaande.
  3. Eenieder kan panden die naar zijn/haar oordeel voor de prijs in aanmerking komen voordragen bij de secretaris van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal tot ten hoogste twee manden voorafgaand aan de Open Monumentendag.
  4. Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal selecteert uit de panden die daartoe zijn voorgedragen of die het uit eigen waarneming kent ten minste drie en ten hoogste zes genomineerden.
  5. De Stichting verzorgt fotopresentaties van de genomineerde panden, publiceert die op het internet, en biedt degenen die deze presentatie bezoeken de gelegenheid hun voorkeur kenbaar te maken. Daarnaast verzorgt de Stichting tijdens de Open Monumentendag een fysieke expositie van de presentaties, waar de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld hun voorkeur schriftelijk kenbaar te maken. Zowel de digitale als de fysieke stemming sluit op de zaterdagmiddag van de Open Monumentendag om 17:00 uur.
  6. De prijs wordt uitgereikt aan degene wiens pand de meeste voorkeurstemmen heeft verworven. Bij een ex-aequo uitslag beslist het bestuur.
  7. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,=).
  8. De prijs wordt uitgereikt in een publieke bijeenkomst, bij voorkeur in de week volgend op de Open Monumentendag.